Về đầu trang

Các tàu nhập khẩu nông sản – nguyên liệu sản xuất TĂCN cập cảng và làm hàng tại cảng QN ngày hôm nay 28/09

Đăng bởi admin

 

Cầu số OPT Tên tàu Loại hàng Lượng Ghi chú
2 CICT Adam 1 Corn 51.990 Cập cảng ngày 27/09
3 CICT Empty
4 CICT Empty
5 CQN Tàu Sắt
6 CQN Empty
7 CQN Kynoura Corn 71,500 Cập cảng ngày 27/09

 

Trả lời