Về đầu trang

Lịch tàu NK nông sản & nguyên liệu SX TĂCN dự kiến làm hàng trong thời gian tới tại cảng QN

Đăng bởi admin

Note:

Operator Suppliers
Quangninh port Bunge / CJ / Enerfor
CICT CP / LDC/ Enerfo / Cargill / Crossland/ Cofco
CPI Glencore / Petercremers / Harvest
Agent Suppliers
Đức Thọ CJ
Vosa Petercreamers/ Bunge / LDC/ Enerfo
Minh Long Crossland
Vimatech Cargill
Thorsen Vinama Enerfo

Trả lời