Về đầu trang

LỊCH TÀU NÔNG SẢN & NGUYÊN LIỆU SX TĂCN DỰ KIẾN CẬP CẢNG VÀ LÀM HÀNG TẠI QN THỜI GIAN TỚI

Đăng bởi admin

Note:

Operator Suppliers
Quangninh port Bunge / CJ / Enerfor
CICT CP / LDC/ Enerfo / Cargill / Crossland/ Cofco
CPI Glencore / Petercremers / Harvest
Agent Suppliers
Đức Thọ CJ
Vosa Petercreamers/ Bunge / LDC/ Enerfo
Minh Long Crossland
Vimatech Cargill
Thorsen Vinama Enerfo

Trả lời