Về đầu trang

Thông tin và hình ảnh các tàu cập cảng và làm hàng tại cảng QN hôm nay 21/09

Đăng bởi admin
Tau Jo jin Maru chở 74,375 tấn Ngô cập cảng lúc 9h ngày 21/09
Tau Sea Harmony chở 73.700 tấn Ngô Achentina cập cảng lúc 10h ngày 21/09

Trả lời