Về đầu trang

Quảng Ninh mở mới 9 tuyến đường tỉnh lộ, có tuyến 10 làn xe

Posted by admin
Category:

Theo quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Quảng Ninh sẽ mở mới 9 tuyến đường tỉnh lộ, có tuyến có 10 làn xe.

Tỉnh Quảng Ninh vừa thông tin chi tiết về 9 tuyến đường tỉnh lộ mới theo quy hoạch gồm:

Đường tỉnh 327 (có nhánh kết nối với QL 18 tại Kim Sơn, sau đó kết nối sang Hải Dương) với tuyến chính dài khoảng 55 km, điểm đầu giao QL 18 tại sau cổng tỉnh, thị xã Đông Triều; điểm cuối giao với QL 279 tại xã Quảng La. Tuyến nhánh dài khoảng 8 km, điểm đầu giao với đường tỉnh 327 tại Bình Khê, điểm cuối ranh giới giữa Quảng Ninh và Hải Dương. Quy mô tuyến chính cấp III, tối thiểu 2 làn xe; quy mô tuyến nhánh 4 làn xe.

Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2021 – 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh. Nghiên cứu câng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, tối thiểu 2 làn xe. Đối với đoạn nhánh kết nối sang Hải Dương quy mô 4 làn xe.

Đường tỉnh 327B với điểm đầu giao với QL 279 tại xã Tân Dân, TP Hạ Long điểm cuối tại ranh giới Bắc Giang – Quảng Ninh, kết nối với ĐT 291 tỉnh Bắc Giang; dài khoảng 7 km. Quy mô đạt cấp III, 2-4 làn xe. Giai đoạn 2021 – 2030, nâng cấp toàn tuyến đạt tiêu chuẩn cấp III, 2 làn xe.

Tiếp đó là Đường tỉnh 328 với điểm đầu giao với cao tốc Hạ Long – Hải Phòng tại nút Hạ Long Xanh, điểm cuối giao QL 18 sau cổng tỉnh, thị xã Đông Triều. Chiều dài khoảng 52 km. Tuyến có tính chất là đường trục chính kết nối đô thị – công nghiệp, quy mô quy hoạch từ 8-10 làn xe.

Đường tỉnh 332 dài khoảng 9 km, điểm đầu tại Cầu Triều, điểm cuối đấu nối với ĐT 327 tại Sân golf Đông Triều. Quy mô đạt cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2021 – 2030, chuyển tuyến đường tỉnh 332 hiện tại thành đường đô thị. Đoạn từ QL 18 đến sân golf Đông Triều sẽ được nghiên cứu đầu tư với quy mô tối thiểu cấp III, 2 làn xe.

Đường tỉnh 338B, điểm đầu nối từ quốc lộ 10 tại Phương Nam (Uông Bí), đến quốc lộ 18 tại Dốc Đỏ, đến ngã tư Nam Mẫu (giao với đường tỉnh 327 và cao tốc Nội Bài – Hạ Long), kết thúc tại khu vực Yên Tử (Quảng Yên); chiều dài khoảng 16,3 km. Quy mô tối thiểu cấp III, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2021 – 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; đầu tư đoạn từ quốc lộ 10 tại Phương Nam, Uông Bí đến quốc lộ 18 với quy mô từ 2-4 làn.

Cùng với đó là Đường tỉnh 340 dài khoảng 40 km, điểm đầu tại cảng biển Hải Hà, huyện Hải Hà; điểm cuối giao với QL 18C tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Quy mô tối thiểu cấp III-IV, 2-4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đoạn qua quy hoạch KCN cảng biển Hải Hà theo mặt cắt quy hoạch được duyệt. Giai đoạn 2021 – 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến cần thiết để phát triển kinh tế – xã hội tại các khu vực khó khăn.

Đường tỉnh 341 (đường ven biển Tiên Yên – Đầm Hà – Hải Hà – Móng Cái) dài  khoảng 87 km. Tuyến có điểm đầu tại QL 18 xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên; điểm cuối tại cầu Bắc Luân 3, phường Hải Hòa, TP Móng Cái. Quy mô tối thiểu đường cấp II, 4 làn xe. Đối với các đoạn qua khu vực đô thị, quy mô theo quy hoạch đô thị được cấp thẩm quyền phê duyệt. Giai đoạn 2021 – 2030 đưa vào quản lý với tính chất đường tỉnh đối với các đoạn đã có; nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến cần thiết để phát triển kinh tế – xã hội trong khu vực.

Đường tỉnh 343, dài khoảng 50 km, điểm đầu kết nối ĐT 342 tại Kỳ Thượng, điểm cuối kết nối ĐT 342 tại Hà Lâu. Quy mô cấp III – IV, 2 làn xe. Giai đoạn 2021 – 2030 nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến để nối thông tuyến.

Ngoài ra còn có Đường tỉnh 344 có tổng chiều dài 72,4 km, quy mô cấp III, 2 làn xe. Điểm đầu của tuyến tại QL4 B ở xã Yên Than, Tiên Yên, điểm cuối tại QL18 C tại xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Giai đoạn 2021 – 2030 tỉnh sẽ nghiên cứu đầu tư một số đoạn tuyến cần thiết để phát triển kinh tế – xã hội tại một số khu vực khó khăn.

Trả lời