Về đầu trang

Công ty Trung Thành với công tác phòng chống dịch nCoV

Posted by admin

Đồng hành cũng Chính phủ cũng như nhân cả nước trong cuộc chiến với “giặc nCoV”, CBCNV Công ty TNHH Thương mại Vận tải Trung Thành cũng nỗ lực triển khai các công tác ngăn ngừa dịch theo đúng khuyến cáo chỉ dẫn của Bộ Y Tế, từ tuyên truyền phổ biến tác hại của nCoV và phương pháp phòng tránh; tới các hoạt động cần thiết để hạn chế dịch lây lan với quyết tâm không để CBCNV Công ty dính dịch và góp phần giữ môi trường an toàn dịch chung.

Trả lời