Về đầu trang

LỊCH TÀU NÔNG SẢN & NGUYÊN LIỆU SX TĂCN DỰ KIẾN CẬP CẢNG VÀ LÀM HÀNG TẠI QN THỜI GIAN TỚI

Posted by admin

Note:

Operator Suppliers
Quangninh port Bunge / CJ / Enerfor/ Cofco
CICT CP / LDC/ Enerfo / Cargill / Crossland
CPI Glencore / Petercremers / Harvest
Agent Suppliers
Đức Thọ CJ / LDC
Vosa Petercreamers/ Bunge / LDC/ Enerfo/  Cofco
Minh Long Crossland
Vimatech Cargill
Thorsen Vinama Enerfo

Trả lời