Về đầu trang

Hải quan chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch

Posted by admin

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố liên quan đến C/O (chứng nhận xuất xứ hàng hóa) giáp lưng mẫu D.

Trong hướng dẫn gửi đến các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan nêu rõ: Trên cơ sở thống nhất của các nước ASEAN tại phiên họp 36, 38, 39 của Tiểu ban quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN (SCAROO), C/O giáp lưng được cấp cho các lô hàng giao dịch liên quan đến 3 công ty có trụ sở tại 2 nước thành viên.

Ví dụ, hàng hóa xuất xứ Việt Nam được Bộ Công thương cấp C/O mẫu D, xuất khẩu từ Việt Nam đến kho ngoại quan của Singapore và được cơ quan có thẩm quyền của Singapore cấp C/O giáp lưng mẫu D dựa trên C/O mẫu D gốc do Việt Nam cấp ban đầu và nhập khẩu trở về Việt Nam.

Cơ quan hải quan chấp nhận C/O giáp lưng mẫu D khi chỉ có 2 nước tham gia giao dịch. Việc kiểm tra tính hợp lệ của C/O giáp lưng thực hiện theo quy định hiện hành.

Liên quan đến C/O mẫu D, trên cơ sở kết quả Phiên họp giữa kỳ SCAROO diễn ra ngày 21/4/2022 theo hình thức trực tuyến liên quan đến việc thực hiện OCP ATIGA (Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN) mới, Tổng cục Hải quan cũng đã có hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố một số vấn đề về C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/5/2022.

Cụ thể, trường hợp C/O mẫu D được cấp sau ngày xuất khẩu, C/O phải được đánh dấu tích vào ô số 13 “Issued Retroactively” thay vì sau 3 ngày như trước đây.

Bỏ cụm từ “Preferential Treatment Given under ASEAN Industrial Cooperation Scheme” tại ô số 4 và bỏ phần hướng dẫn về AICO tại dòng 1, dòng 2 mặt sau C/O.

Sửa đổi dòng thứ 12 mặt sau C/O từ “Original CO (form D)” thành “Original Proof(s) of Origin”.

Sửa đổi tại ô số 4 trên C/O từ “Signature of Authorised Signatory of the Importing Country” thành “Signature of Authorised Signatory of the Customs Authority of the Importing Country”.

C/O mẫu D gồm một bản chính và hai bản sao, bỏ quy định “Bản sao cac-bon” để chấp nhận C/O được in trên giấy A4.

Đối với C/O được cấp trong giai đoạn chuyển tiếp từ ngày 1/5/2022 đến hết ngày 31/10/2022, cơ quan hải quan chấp nhận C/O mẫu D cũ và C/O mẫu D mới.

Đối với C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2022, cơ quan hải quan chỉ chấp nhận C/O mẫu D được cấp theo mẫu mới.

Hướng dẫn của Tổng cục Hải quan trên cơ sở báo cáo Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ 35 và Phiên họp giữa kỳ của Tiểu ban xuất xứ hàng hóa trong ASEAN.

Trả lời